Uit de menu

Menu Zalm

 15,90

(14 st) -> 4 maki mix – 4 Nigiri – 2 sashimi zalm