Uit de menu

Menu 2

 22,00

(18 st) -> 2 Nigiri zalm – 2 nigiri tonijn – 2 nigiri ebi – 4 maki mix – 2 dragen eye – 4 Leuven roll – 2 sashimi zalm