Privacy Policy

(1) Algemeen

“Kibo Sushi”, met maatschappelijke zetel te Tiensesteenweg 126, 3000 Leuven / België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer (hierna BTW BE 0827.005.370) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.kibosushi.be.

(2) Persoonsgegevens die worden verzameld

(2.1) De gegevens die u aan ons verstrekt

In het contact- en offerteformulier op de website:

Voornaam
Achternaam
telefoon nummer
E-mailadres
Bedrijfsnaam
BTW-nummer of ondernemingsnummer

(2.2) De gegevens die automatisch worden opgeslagen:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan dit document voor ons Cookiebeleid.

Bepaalde gegevens kunnen ook worden verzameld zonder dat ze in cookies worden opgeslagen. Ze kunnen alleen worden gelezen door “Kibo Sushi” en alleen tijdens uw bezoek aan de website. Dit betreft: 1°) het TCP/IP-adres 2 °) het type en de versie van uw webbrowser 3°) de laatst bezochte internetpagina.

(2.3) De persoonsgegevens die door commerciële partners worden doorgegeven

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van “Kibo Sushi” tot “Kibo Sushi” dat de commerciële partners toestemming hebben gekregen om de relevante persoonsgegevens door te geven.

(3) Doeleinden van de verwerking

(3.1) Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om:

Om u de service te kunnen bieden die wordt aangeboden op kibosushi.be;
Marktonderzoek uitvoeren om de technische en inhoudelijke kwaliteit van www.kibosushi.be te verbeteren.
Het verstrekken van informatie, het sturen van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die u mogelijk interesseren;
Beheer de technische administratie van www.kibosushi.be;
Na het anonimiseren van de gegevens, het opstellen van statistieken of het uitvoeren van enquêtes over het aantal bezoeken van de verschillende secties van www.kibosushi.be.

(3.2) Direct marketing en communicatie aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld of gebruikt voor direct marketing doeleinden, tenzij “Kibo Sushi” hiervoor uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij inschrijving.

Deze toestemming kan te allen tijde, zonder motivering en kosteloos worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar info@kibosushi.be.

(4) Duur van de bewaring van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die nodig is om de dienst te verlenen door “Kibo Sushi”.

(5) Recht op inzage en correctie

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren of te wijzigen door een e-mail te sturen naar info@kibosushi.be of per brief naar het adres vermeld in artikel 1 van dit privacybeleid.

U bent volledig vrij om te beslissen of u uw persoonsgegevens al dan niet aan “Kibo Sushi” meedeelt. U dient zich ervan bewust te zijn dat bepaalde diensten kunnen worden geweigerd als u uw persoonsgegevens niet invult op het contact-/bestelformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de informatie die u aan “Kibo Sushi” verstrekt.

(6) Recht van bezwaar

U kunt uw recht uitoefenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen door een e-mail te sturen naar info@kibosushi. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

(7) Beveiliging en vertrouwelijkheid

“Kibo Sushi” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de op kibosushi.be verzamelde persoonsgegevens te voorkomen elke andere ongeoorloofde verwerking ervan te vermijden gegevens. In geen geval kan “Kibo Sushi” aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onjuist of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

“Kibo Sushi” waarschuwt u dat de website links, hyperlinks of verwijzingen naar andere sites kan bevatten, waarover “Kibo Sushi” geen controle heeft en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door “Kibo Sushi”. “Kibo Sushi” is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar wordt verwezen, noch voor de daarop vermelde aanbiedingen, producten of diensten. “Kibo Sushi” raadt u daarom aan om elk privacybeleid van elke site die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien deze kunnen verschillen van dit privacybeleid.

(8) Cookies

(8.1) Informatie over ons gebruik van cookies

“Kibo Sushi” gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren.

Cookies en gelijkaardige technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van kibosushi.be zouden kunnen identificeren. Ze helpen ons alleen de manier waarop onze website werkt te verbeteren, de interesses van onze gebruikers te begrijpen en te meten hoe effectief de inhoud van onze website is.

Als gevolg van recente wetswijzigingen zijn alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie, verplicht om uw toestemming te vragen om cookies en soortgelijke technologieën op uw computers of mobiele apparaten te gebruiken of op te slaan. Dit cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Lees ons privacybeleid om meer te weten te komen over de privacyregels die van toepassing zijn op de website.

Voor meer informatie over dit Cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via info@kibosushi.be.

(8.2) Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat we in uw browser of op de harde schijf van uw computer opslaan. Op die manier kunnen we uw voorkeuren onthouden bij het gebruik van onze Website.

Zodra u kibosushi.be bezoekt, wordt u om toestemming gevraagd voor het plaatsen van de verschillende categorieën cookies die wij gebruiken.

(8.3) Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

(8.3.1) First party cookies zijn die cookies die worden geplaatst door een website die momenteel door de gebruiker wordt bezocht (bijvoorbeeld cookies geplaatst door kibosushi.be).

(8.3.2) Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van de door de gebruiker bezochte website. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij plaatst via die website een cookie, dan is dit een third-party cookie (bijvoorbeeld cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

(8.3.3) Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bijvoorbeeld cookies voor inloggen of registreren, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

(8.3.4) Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Ze hebben niets te maken met de puur technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer zich bevindt, enz. Cookies met sociale doeleinden stellen de gebruiker in staat om de inhoud van de bezochte website rechtstreeks met anderen te delen via sociale media. Cookies met targeting doeleinden maken het mogelijk om op basis van uw surfgedrag een profiel op te bouwen zodat de getoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties er aan een gebruiker zijn getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

(8.3.5) Permanente cookies: deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker staan ​​gedurende de in de cookie gespecificeerde duur. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics enz.). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

(8.3.6) Sessiecookies: Met deze cookies kunnen we de handelingen van een gebruiker vereenvoudigen en koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer hij het browserscherm sluit. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

(8.4) Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dient u deze cookies te accepteren. Dit kunt u doen via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren waarmee u het plaatsen van cookies kunt weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees dit cookiebeleid aandachtig door voor meer informatie hierover.

Als u uw toestemming op enig moment wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen via uw browserinstellingen. Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kunt u de volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

(8.5) Wijzig uw browserinstellingen

Wij wijzen u erop dat u met webbrowsers uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu “Opties” of “Voorkeuren” van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet, raadpleeg dan de “Help”-functie in uw webbrowser voor meer details.

Cookie-instellingen in Internet Explorer
Cookie-instellingen in Firefox
Cookie-instellingen in Chrome
Cookie-instellingen in Safari
(8.6) Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Hier vindt u nuttige informatie over cookies: http://www.allaboutcookies.org/

Internetreclamebureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een handleiding voor online gedragsadvertenties en online privacy opgesteld die u hier kunt vinden: http://www.youronlinechoices.eu/.

(8.6.1) Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule

Dit privacybeleid wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat uitsluitend van toepassing is op elk geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van dit privacybeleid.

(8.6.2) Aanvaarding

Door de website te bezoeken en uiterlijk op het moment van uw bestelling, aanvaardt u alle bepalingen van dit Privacybeleid en gaat u ermee akkoord dat “Kibo Sushi” uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid.